Privacyverklaring Het Hooge Huis (AVG)

In deze privacyverklaring van Het Hooge Huis informeren we u als klant over de manier waarop we omgaan met uw gegevens.

Het Hooge Huis is gevestigd aan de Zwanenburgseweg 8, 4305 NJ Ouwerkerk en bereikbaar via 0111-412914 of info@hethoogehuis.com. De verwerkingsverantwoordelijke is Petra van Damme.

Het Hooge Huis gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens (NAW-gegevens, e-mailadres en ev. telefoonnummer) voor het contact met u over en het verwerken van uw reservering of boeking, het opstellen van een factuur en deze verwerken in de financiële administratie met het oog op belastingaangifte. Dit doet Het Hooge Huis op grondslag van overeenkomst (uw boeking) en wettelijke verplichting (onze financiële boekhouding).

Als u uw boeking bij ons plaatst via een samenwerkende organisatie als BedenBreakfast.nl, Groepen Zeeland, Wonderbox of anderen, dan zijn uw persoonsgegevens ook bij hen bekend. Daarnaast zijn uw persoonsgegevens bekend bij onze accountant in zoverre dit noodzakelijk is voor de verwerking van onze financiële administratie (vnl. uw naam). Het Hooge Huis deelt uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw toestemming.

Het Hooge Huis bewaart uw persoonsgegevens zolang we verplicht zijn onze zakelijke administratie te bewaren, nl. 10 jaar. Hierna verwijderen we uw gegevens uit onze administratie.

Als klant van Het Hooge Huis heeft u recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens (voor zover mogelijk). Indien we u ooit toestemming hebben gevraagd voor een andere verwerking van uw gegevens dan hierboven beschreven, dan staat het u vrij deze toestemming in te trekken. Ook kunt u een klacht indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke of relevante privacytoezichthouder als u het niet eens bent met de manier waarop we met uw gegevens omgaan.

Als klant bent u niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken aan Het Hooge Huis.

Het Hooge Huis maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of info@hethoogehuis.com.

 

Fotoalbum