Het Hooge Huis

Het Hooge Huis wordt gerealiseerd op de plek van een voormalig akkerbouwbedrijf. Dit werd na de watersnoodramp van 1953 teruggebouwd op de plaats van de oude hofstede Het Hooge Huis. De hofstede uit 1674 behoorde aan de familie Romeijn, maar werd naar de ramp niet herbouwd. Tijdens de voorbereiding voor de bouw kwamen de historische details, inclusief  de oude foto van de hofstede, aan het ligt, waarmee dit de keuze voor de naam van ons B&B eenvoudig maakte. Diverse elementen uit zowel het verre als meer recente boerderijleven van deze plek spelen daarmee een rol in het ontstaan van het B&B en zullen in de accommodatie ook een zichtbare plaats krijgen, zodat u een beeld kunt krijgen van de rijke geschiedenis die de omgeving om ons heen in zich draagt.

Ouwerkerk

Het Hooge Huis ligt onder de rook van het pittoreske en historische stadje Zierikzee, in de polder van Ouwerkerk, het oudste dorp van het eiland Schouwen-Duiveland. Ouwerkerk ontstond in de 11e eeuw, toen monniken het omringende gebied inpolderden. Toen er een tweede dorp, Nieuwerkerk, werd gesticht, was daarmee ook de naam Ouwerkerk een feit.  

De verwoestende Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp daarna hebben van de historische aanblik van het dorp weinig overgelaten dan de hoger gelegen dorpsring. U kunt hier nog enkele mooie oude gevels bekijken van huizen die nog altijd met liefde onderhouden en bewoond worden. In Zierikzee vindt u twee boekhandels die u wellicht meer informatie en beelden kunnen bieden, mocht dit uw interesse krijgen.

Schouwen-Duiveland

Het eiland Schouwen-Duiveland kent sporen van bewoning van voor de Romeinse overheersing, o.a. met bekende vondsten op Schouwen als een Nehallenia-beeld, overblijfselen van oude havens en dergelijke. Tussen grofweg het begin van de Middeleeuwen en de 11e eeuw is er niet veel bekend over het reilen en zeilen op het eiland en haar bewoners, tot met het begin van de ontpoldering van Duiveland het eiland weer interessant werd voor bewoning.

De echte historische kern van het eiland is Zierikzee, de plaats die tussen 1217 en 1220 stadsrechten verwierf en groot werd door de meekrap- en zouthandel. Al lopend door de stad vindt u sporen uit verschillende tijdperken die Zierikzee welvaart brachten. Het oudste pand, het Tempelierenhuis, stamt uit de 14e eeuw en doet nog altijd dienst als winkelpand. Andere bekende monumentale panden die u op ansichtkaarten terug kunt vinden zijn het Gravensteen (voormalige gevangenis), het Stadhuis (museum), de Beuze (‘de beurs’), de St. Lievensmonstertoren en de Nobelpoort. Binnen de oorspronkelijke grenzen van de stad, aangegeven met de stadsgracht, zijn nog altijd genoeg mooie oude gevels te vinden met de bekende houten bordjes die u verhalen van de geschiedenis die eraan verbonden is. 

Andere plaatsen op het eiland die een en ander van de historie van het eiland blootgeven zijn Brouwershaven, Burgh-Haamstede, Zonnemaire en de Plompe Toren van Koudekerke. 

 

Fotoalbum